Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
16

I C 1879/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2020-11-27

Data publikacji: 2020-12-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zmiana miejsca zakwaterowania stanowiła zmianę głównych właściwości usług turystycznych określoną w art.46 ust.2 pkt.1 ustawy z 245.11.2017 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
-- Sygn. akt I.C.1879/19 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J P. , dnia 11 marca 2020 roku Sąd Rejonowy w Przemyślu – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy Marek Antas Protokolant: sekr. sąd. Wioleta Kędzierska po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2020 roku w Przemyślu na rozprawie sprawy z powództwa K. S. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. o zapłatę I z a s ą d z a od pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowi
Czytaj więcej»

I C 2848/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2019-04-02

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: powód zawarł z pozwana ugodę pozasądową zakładajacą rozłożenie zadłużenia na raty , a zatem niewątpliwie pośród oświadczeń woli stron znalazło się dorozumienie oświadczenie woli pozwanej o zrzeczeniu się korzystania z zarzutu przedawnienia
Sygn. akt I.C.2848/17 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J P. , dnia 16 maja 2018 roku Sąd Rejonowy w Przemyślu – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: (...) Marek Antas Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Rydzy po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2018 roku w Przemyślu na rozprawie sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko H. C. o zapłatę 1 z a s ą d z a od pozwanej H. C. na rze
Czytaj więcej»

I C 1258/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2018-07-09

Data publikacji: 2019-07-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ustalenie wysokości należnej powodowi obniżki czynszu wymagało wiadomości specjalnych, a zatem właściwym środkiem dowodowym była w tym wypadku opinia biegłego z zakresu szacowania nieruchomości
Sygn. akt I.C.1258/16 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J P. , dnia 9 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Przemyślu – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: (...) Marek Antas Protokolant:sekr. sąd. Aneta Żurawska po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2018 roku w Przemyślu na rozprawie sprawy z powództwa A. K. (1) przeciwko B. D. o zapłatę 1 o d d a l a powództwo; 2 z a s ą d z a od powoda A. K. (2) na rzecz pozwanej B. D. kwotę 1 313,34 (jednego tysiąca trzystu trzyna
Czytaj więcej»

I Ns 1509/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2016-11-04

Data publikacji: 2017-09-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przed dniem 3 sierpnia 2008r. możliwe było nie zasiedzenie służebności przesyłu bez służebności odpowiadającej treści służebności przesyłu
Sygn. akt I Ns 1509/15 POSTANOWIENIE Dnia: 4 listopada 2016r. Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Dudzik Protokolant: st. sekr. sądowy Iwona Rydzy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 października 2016 r. w P. sprawy z wniosku (...) S.A. w L. z udziałem Z. P. - stwierdzenie zasiedzenia służebności (nieruch. poł. N. ) postanawia: I stwierdzić, że (...) Spółka z o.o. w Z. nabyła z dniem 18 sierpnia 2008r. przez zasiedzenie służebność odpo
Czytaj więcej»

I C 2025/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2017-02-23

Data publikacji: 2017-09-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: każde orzeczenie rozstrzygające istotę spraw powinno odpowiadać zgromadzonemu w sprawie materiałowi. Nie można zatem ferować wyroku zaocznego przyjmując za podstawę prawdziwość twierdzeń powoda , jeżeli nie są one zgodne z dowodami znajdującymi się w aktach.
Sygn. akt I C 2025/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Maciej Głowacz Protokolant: Anastazja Sowa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lutego 2017 r. w P. sprawy z powództwa Prokury Niestandardowego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko M. W. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 2025/16 UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego
Czytaj więcej»

I Ns 1733/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2016-11-04

Data publikacji: 2017-09-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: o wartości składników majątku , które wyczerpują cały spadek, decydować winien stan z chwili otwarcia spadku , w tej bowiem chwili osoby stają się spadkobiercami
. Sygn. akt I Ns 1733/15 POSTANOWIENIE Dnia 4 listopada 2016r. Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Dudzik Protokolant : st. sekr. sądowy Iwona Rydzy po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2016r. w Przemyślu na rozprawie sprawy z wniosku W. D. z udziałem A. D. , J. K. , R. S. , P. K. (1) , P. K. (2) o stwierdzenie nabycia spadku po J. D. zm. 09.09.2014r. P. I stwierdza , że spadek po J. D. c. A. , zmarłej dnia 9 września 2014r. w P. , mającej
Czytaj więcej»

II W 2680/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2015-08-25

Data publikacji: 2015-12-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: " Przy wymiarze kary grzywny za wykroczenie skarbowe Sąd musi zwrócić choćby uwagę na wysokość uszczerbku należności Skarbu Państwa"
Sygn. akt II W 2680/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy w Przemyślu II Wydział Karny w składzie Przewodniczący SSR Sławomir Plis Protokolant Agnieszka Juszczyńska Przy udziale Urzędu Celnego w P. – P. P. po rozpoznaniu w dniu 25.08.2015 r. sprawy M. F. , s. R. i E. , ur. (...) w P. , karanego oskarżonego o to, że : w dniu 20.01.2015 r. przywiózł z Ukrainy do Polski przez przejście graniczne w M. , bez dopełnienia obowiązku celnego polegającego na prz
Czytaj więcej»

I Ns 1172/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2016-11-04

Data publikacji: 2017-10-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: decyzja wydana w procesie budowlanym nie kreuje tytułu do cudzej służebności w postaci służebności o treści służebności przesyłu
- Sygn. akt I Ns 1172/15 POSTANOWIENIE Dnia: 4 listopada 2016r. Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Dudzik Protokolant: st. sekr. sądowy Iwona Rydzy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada 2016 r. w P. sprawy z wniosku M. N. z udziałem (...) Sp. z o.o. w W. ustanowienie służebności przesyłu ( nieruch. poł. B. ) postanawia: I ustanowić na rzecz uczestnika (...) Sp. z o.o. w W. służebność przesyłu na nieruchomości położonej w miejsc
Czytaj więcej»

I C 2024/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2016-09-23

Data publikacji: 2017-09-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: tylko sprecyzowanie ściśle działania czy zaniechanie poszkodowanego mogą być podstawą do przyjęcia jego przyczynienia się do powstania szkody i być badane pod kątem kazualnym
--Sygn. akt I C 2024/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2016r. Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Dudzik Protokolant: st. sekr. sądowy Iwona Rydzy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 września 2016r. w P. sprawy z powództwa L. U. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda L. U. tytułem zadośćuczynienia kwotę 40.000,00 (czterdzieści tysięcy) złotych
Czytaj więcej»

V GC 266/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2015-10-21

Data publikacji: 2017-10-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Najem pojazdu zastępczego przy szkodzie całkowitej nie może być krótszy niż czasu wypłaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego
Sygn. akt V GC 266/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Przemyślu V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Tryksza Protokolant: st.sekr.sądowy Elżbieta Budzan po rozpoznaniu w dniu 21 października 2015 r. w Przemyślu na rozprawie sprawy z powództwa: (...) Spółka z o.o. w Ś. przeciwko: (...) Company SE w R. , Łotwa o zapłatę I. zasądza od pozwanego (...) Company SE w R. na rzecz powoda (...) Spółka z o.o. w Ś. kwotę 2 398,
Czytaj więcej»