Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
16

I C 1879/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2020-11-27

Data publikacji: 2020-12-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zmiana miejsca zakwaterowania stanowiła zmianę głównych właściwości usług turystycznych określoną w art.46 ust.2 pkt.1 ustawy z 245.11.2017 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
-- Sygn. akt I.C.1879/19 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J P. , dnia 11 marca 2020 roku Sąd Rejonowy w Przemyślu – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy Marek Antas Protokolant: sekr. sąd. Wioleta Kędzierska po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2020 roku w Przemyślu na rozprawie sprawy z powództwa K. S. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. o zapłatę I z a s ą d z a od pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowi
Czytaj więcej»

I C 2025/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2017-02-23

Data publikacji: 2017-09-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: każde orzeczenie rozstrzygające istotę spraw powinno odpowiadać zgromadzonemu w sprawie materiałowi. Nie można zatem ferować wyroku zaocznego przyjmując za podstawę prawdziwość twierdzeń powoda , jeżeli nie są one zgodne z dowodami znajdującymi się w aktach.
Sygn. akt I C 2025/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Maciej Głowacz Protokolant: Anastazja Sowa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lutego 2017 r. w P. sprawy z powództwa Prokury Niestandardowego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko M. W. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 2025/16 UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego
Czytaj więcej»

I C 2848/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2019-04-02

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: powód zawarł z pozwana ugodę pozasądową zakładajacą rozłożenie zadłużenia na raty , a zatem niewątpliwie pośród oświadczeń woli stron znalazło się dorozumienie oświadczenie woli pozwanej o zrzeczeniu się korzystania z zarzutu przedawnienia
Sygn. akt I.C.2848/17 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J P. , dnia 16 maja 2018 roku Sąd Rejonowy w Przemyślu – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: (...) Marek Antas Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Rydzy po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2018 roku w Przemyślu na rozprawie sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko H. C. o zapłatę 1 z a s ą d z a od pozwanej H. C. na rze
Czytaj więcej»

I C 1258/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2018-07-09

Data publikacji: 2019-07-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ustalenie wysokości należnej powodowi obniżki czynszu wymagało wiadomości specjalnych, a zatem właściwym środkiem dowodowym była w tym wypadku opinia biegłego z zakresu szacowania nieruchomości
Sygn. akt I.C.1258/16 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J P. , dnia 9 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Przemyślu – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: (...) Marek Antas Protokolant:sekr. sąd. Aneta Żurawska po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2018 roku w Przemyślu na rozprawie sprawy z powództwa A. K. (1) przeciwko B. D. o zapłatę 1 o d d a l a powództwo; 2 z a s ą d z a od powoda A. K. (2) na rzecz pozwanej B. D. kwotę 1 313,34 (jednego tysiąca trzystu trzyna
Czytaj więcej»

I Ns 1509/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2016-11-04

Data publikacji: 2017-09-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przed dniem 3 sierpnia 2008r. możliwe było nie zasiedzenie służebności przesyłu bez służebności odpowiadającej treści służebności przesyłu
Sygn. akt I Ns 1509/15 POSTANOWIENIE Dnia: 4 listopada 2016r. Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Dudzik Protokolant: st. sekr. sądowy Iwona Rydzy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 października 2016 r. w P. sprawy z wniosku (...) S.A. w L. z udziałem Z. P. - stwierdzenie zasiedzenia służebności (nieruch. poł. N. ) postanawia: I stwierdzić, że (...) Spółka z o.o. w Z. nabyła z dniem 18 sierpnia 2008r. przez zasiedzenie służebność odpo
Czytaj więcej»

I Ns 1733/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2016-11-04

Data publikacji: 2017-09-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: o wartości składników majątku , które wyczerpują cały spadek, decydować winien stan z chwili otwarcia spadku , w tej bowiem chwili osoby stają się spadkobiercami
. Sygn. akt I Ns 1733/15 POSTANOWIENIE Dnia 4 listopada 2016r. Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Dudzik Protokolant : st. sekr. sądowy Iwona Rydzy po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2016r. w Przemyślu na rozprawie sprawy z wniosku W. D. z udziałem A. D. , J. K. , R. S. , P. K. (1) , P. K. (2) o stwierdzenie nabycia spadku po J. D. zm. 09.09.2014r. P. I stwierdza , że spadek po J. D. c. A. , zmarłej dnia 9 września 2014r. w P. , mającej
Czytaj więcej»

II W 2680/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2015-08-25

Data publikacji: 2015-12-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: " Przy wymiarze kary grzywny za wykroczenie skarbowe Sąd musi zwrócić choćby uwagę na wysokość uszczerbku należności Skarbu Państwa"
Sygn. akt II W 2680/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy w Przemyślu II Wydział Karny w składzie Przewodniczący SSR Sławomir Plis Protokolant Agnieszka Juszczyńska Przy udziale Urzędu Celnego w P. – P. P. po rozpoznaniu w dniu 25.08.2015 r. sprawy M. F. , s. R. i E. , ur. (...) w P. , karanego oskarżonego o to, że : w dniu 20.01.2015 r. przywiózł z Ukrainy do Polski przez przejście graniczne w M. , bez dopełnienia obowiązku celnego polegającego na prz
Czytaj więcej»

I C 1156/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2015-12-04

Data publikacji: 2016-05-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wniosek o wszczęcie egzekucji powoduje przerwanie biegu przedawnienia tylko wobec wierzyciela oznaczonego w tytule wykonawczym
Sygn. akt I C 1156/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Dudzik Protokolant: sekr. sądowy Renata Mieleszko - Łaba po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia 2015 r. w P. sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko M. B. o zapłatę oddala powództwo Sygn. akt I C 1156/15 Uzasadnienie wyroku z dnia 4 grudnia 2015r. Pozwem z dnia 23
Czytaj więcej»

I C 460/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2017-07-21

Data publikacji: 2017-09-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: w tzw. "procesach lekarskich" wystarczające jest wykazanie , że placówka medyczna stworzyła wysokie prawdopodobieństwo uruchomienia łańcucha kauzalnego , którego ostatnim ogniwem jest powstanie ujemnych następstw w sferze zdrowia pacjenta.
--Sygn. akt I C 460/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lipca 2017r. Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Dudzik Protokolant: sekr. sądowy Grzegorz Kość po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2017r. w Przemyślu sprawy z powództwa L. S. przeciwko (...) S.A. w W. Wojewódzkiemu Szpitalowi im. (...) . Ojca (...) w P. o zapłatę I zasądza od pozwanych (...) S.A. w W. i Wojewódzkiego Szpitala im. (...) . Ojca (...) w P. na rzecz powoda L. S. kwotę 2
Czytaj więcej»

I Ns 1410/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2016-10-28

Data publikacji: 2017-09-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych ściśle wiąże spółdzielcze prawo do lokalu z istnieniem członkostwa w spółdzielni
. Sygn. akt I Ns 1410/15 POSTANOWIENIE Dnia: 28 października 2016r. Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Dudzik Protokolant: st. sekr. sądowy Iwona Rydzy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 października 2016 r. w P. sprawy z wniosku B. B. z udziałem P. F. , W. F. o rozstrzygnięcie prawa o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego postanawia: I przyznać B. B. roszcz
Czytaj więcej»